Plaučių sandara, paviršiai, vagos, skiltys. Plaučių vartai. Plaučių šaknis

Plaučių sandara.

Plaučius sudaro bronchinis medis ir plaučių alveolės. Abu pagrindiniai bronchai, įėję pro plaučių vartus, skyla į skiltinius bronchus, bronchi lobares. Skiltiniai bronchai skyla įsegmentinius bronchus, bronchi segmentales. Segmentiniai bronchai skyla į smulkesnes šakas, rami bronchiales segmentorum. Viena iš galinių bronchų šakų įeina į plaučio skiltelę, lobulus pulmonis. Pro tokios skiltelės viršūnę įėjęs skiltelinis bronchas, bronchus lobularis, skyla į galines bronchioles, bronchioli terminales. Kiekviena galinė bronchiolė skyla į dvi kvėpuojamasias bronchioles, bronchioli respiratorii, o pastarosios skyla į du alveolinius latakėlius, ductuli alveolares, kurių kiekvienas pasibaigia alveoliniu maišeliu, sacculus alveolaris. Alveolinio maišelio pakraščiuose yra alveolės, alveoli pulmones. Vienos galinės bronchiolės sistema sudaro struktūrinį ir funkcinį plaučių vienetą – kekę, acinus.

Plaučių paviršiai

Plautis turi tris paviršius.

• Šonkaulinis paviršius, facies costalis – plaučio priekis, šonas ir užpakalis. Jame matyti šonkaulių vagos, sulci costales.
• Medialinis paviršius, facies medialis – paviršius atsisukęs į priešingos pusės plautį. Jame skiriama užpakalinė, lygesnė stuburinė dalis, pars vertebralis, ir priekinė – nelygi, tarpuplautinė dalis, pars mediastinalis. Pastarosios medialiniame paviršiuje abiejuose plaučiuose yra nevienodo ryškumo širdinis įspaudas, impressio cardiaca. Dešinėje pusėje jis neryškus, o kairėje gilus įdubimas, skirtas širdžiai.
• Apatinis plaučio paviršius, facies diaphragmatica – atsisukęs į diafragmą. Jis išgaubtas į viršų atitinkamai diefragmos kupolui.

Plaučių vagos ir skiltys

Kiekvienas plautis gilaus įstrižinio plyšio, fissura obliqua, dalijamas į viršutinę ir apatinę skiltis, lobus inferior et lobus superior. Dešiniojo plaučio priekyje yra dar horizontalusis plyšys, fissura horizintalis, kuris atskiria nedidelę riekės formos vidurinę plaučio skiltį, lobus medius. Taigi, dešinysis plautis yra sudarytas iš trijų skilčių ir gerokai masyvesnis už kairįjį, kurį sudaro tik dvi skiltys.

Plaučių vartai

Plaučio vartai, hilus pulmonis, yra gana netaisyklingos formos, platūs ir gilūs vidinio abiejų plaučių paviršiaus plyšiai. Tik pro plaučių vartus į šį organą įsiskverbia ar iš jo išeina bronchai, kraujagyslės, limfagyslės ir nervai.

Plaučių šaknis

Nuo gerklės išsišakojimo, bifurcatio tracheae, iki plaučio vartų tęsiasi plaučio šaknis, radix pulmonis. Plaučio šaknį sudaro eilė struktūrų, apsuptų vamzdelio pavidalo pasieninės krūtinplėvės lapo apdangalu, pereinančiu nuo tarpuplaučio plaučio vartų link.
Plaučio šaknis yra 5, 6, 7, krūtinės slankstelių kūnų aukštyje. Gilaus įkvėpimo metu abiejų plaučių šaknys šiek tiek nusileidžia. Nuo plaučio šaknies ir vartų apačios žemyn tęsiasi plautinis raištis, lig. pulmonale, vidiniu plaučio paviršiumi nueinantis iki pat diafragmos.

• Dešiniojo plaučio šaknyje pl. arterija yra žemiau broncho. D. pl. Šaknyje struktūriniai elementai išsidėsto taip: deš. pagr. bronchas, deš. pl. arterija, ir deš. pl. venos.
• Kairiojo plaučio šaknį iš viršaus aplenkia aortos lankas. Struktūros išsidėsto taip: kair. pl. arterija, kair. pagr. bronchas ir kair. plaučio venos.